ساق عروس

شيريني ساق عروس از سه جزء پssdوشش به صورت نارگيل ،نان شيريني و كرم شيريني تشكيل شده است.جداي از نارگيل و نان كه معمولا با درصدي تفاوت در بين شيريني ها مشترك مي باشد كرم اين نوع شيريني در كيفيت محصول بسيار مهم و تاثيرگذار مي باشد.

انواع كرم هاي توليدي در اين شركت با كيفيت بالا و استفاده از بهترين مواد اوليه و با تكنولوژي بالا فن آوري مي گردد.

شيريني ساق عروس اين شركت بصورت تمام ديس،جعبه و ديس هاي كوچك قابل عرضه مي باشد.