شيريني ميشكا(ميكادو-ويفر)

ffاين شركت با پيشرفته ترين ماشين آلات و بهترين مواد اوليه اقدام به توليد محصولات خود از جمله ميشكا نموده است.

شيريني هاي ميشكا اين شركت بصورت تمام ديس،جعبه،ديس هاي كوچك در تنوع هاي مختلف عرضه مي گردد.