مواد اولیه برای کارخانه ها و قنادی ها

گروه بزرگی از محصولات ما تحت برند های کارو و کارووا شامل  مواد اولیه شیرینی شکلات برای کارخانه ها و قنادی هاست که با بهترین کیفیت و استاندارد های بین المللی تولید و در اختیار کارخانه ها و قنادی ها ی سراسر کشور قرار می گیرد.

5654لیست محصولات گروه مواد اولیه به شرح زیر است: